Tag Archives: Sgoil Scalpaigh

Tadhal air Sgoil Scalpaigh

An ath oidhch’, bidh mi fhìn agus Katie Anne a’ dèanamh ar slighe sios a Scalpaigh airson an cruinneachadh a tha iad a’ cur air adhart airson eachdraidh an coimhearsnachd agus a sgoil a chlàradh. Tha iad airson clàradh a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Tadhal air Sgoil Scalpaigh