Tag Archives: Sgoil Airidhantuim

Sgoil Airidhantuim air Aileag

Bidh dithis sgoilear à Sgoil Airidhantuim, Samuel agus Matthew, a’ bruidhinn air Aileag air Radio nan Gàidheal an-diugh aig 4.00f agus iad a’ cur ceistean air Dòmhnall Moireasdan, sgoilear an latha an-dè a chaidh tro foghlam ann an Airidhantuim cuideachd. Tha Dòmhnall … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Sgoil Airidhantuim air Aileag

Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim

Bidh cothrom eile ann cruinneachadh aig Sgoil Airidhantuim oidhche Chiadain airson a thighinn còmhla airson sgeulachdan agus cuimheachan a chluinntinn mu laithean na sgoile. Tha an sgoil a’ dùnadh aig àm a’ chàisg agus tha luchd-obrach agus sgoilearan air a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim

Friday photo; Mark your new calendars!

The above photo of pupils from 1951 of Airidhantuim Primary School was lent to us by the school, and can be found along with other pictures on our Airidhantuim School Memories page on Facebook.  A page has been set up … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Friday photo; Mark your new calendars!

À Borgh gu Saskatchewan

Mar pàirt de phròiseact cuimhneachaidh Sgoil Airidhantuim, bidh agallamh air Radio nan Gàidheal còmhla ri Dòmhnall Moireasdan (“Am Putan”) a dh’ fhàg Borgh air taobh siar Leòdhas ann a 1951 airson Saskatchewan ann an Canada. Mar sgoilear an latha an de a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on À Borgh gu Saskatchewan

Cuimhnichibh air feasgar Diardaoin aig Sgoil Airidhantuim!

  Airson a chur nur cuimhne, tha feasgar cuimhneachaidh gu bhith aig Sgoil Airidhantuim feasgar Diardaoin airson feasgar cuimhneachaidh a chumail air eachdraidh agus làthean na sgoile! Tha na tidsearan agus clann sgoile airson cluinntinn bho a h-uile duine aig a bheil cuimhne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Cuimhnichibh air feasgar Diardaoin aig Sgoil Airidhantuim!