Tag Archives: Scalpaigh

An Tasglann agus na sgoiltean agus cuideachadh na meadhanan shòisealta!

Anns a latha a th’ann le iomadh dòighean na meadhanan shòisealta a chleachadh, tha e math gu bheil iad a’ toirt dhuinn an cothrom fios a thoirt dhuibh mun obair a tha sinn a’ dèanamh còmhla ri na sgoiltean a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on An Tasglann agus na sgoiltean agus cuideachadh na meadhanan shòisealta!

Tadhal air Sgoil Scalpaigh

An ath oidhch’, bidh mi fhìn agus Katie Anne a’ dèanamh ar slighe sios a Scalpaigh airson an cruinneachadh a tha iad a’ cur air adhart airson eachdraidh an coimhearsnachd agus a sgoil a chlàradh. Tha iad airson clàradh a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Tadhal air Sgoil Scalpaigh