Tag Archives: Ravenspoint Centre

Sgoil Shamhraidh Ghàidhlig

Ma tha sibh airson ur cuid Gàidhlig a leasachadh, tha ionad Ravenspoint ann a sgire a’ Phairc ann a Leòdhas a’ toirt an cothrom dhuibh. Aig an aon àm, gheibh sibh a-mach mu cultar, eachdraidh agus dualchas na sgire.  Tha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Sgoil Shamhraidh Ghàidhlig