Tag Archives: proiseact cuimhneachaidh

À Borgh gu Saskatchewan

Mar pàirt de phròiseact cuimhneachaidh Sgoil Airidhantuim, bidh agallamh air Radio nan Gàidheal còmhla ri Dòmhnall Moireasdan (“Am Putan”) a dh’ fhàg Borgh air taobh siar Leòdhas ann a 1951 airson Saskatchewan ann an Canada. Mar sgoilear an latha an de a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on À Borgh gu Saskatchewan