Tag Archives: leabhar mionaidean Bord Sgoile Bharabhais

Feasgar còmhla aig Sgoil Bharabhais

Air an 22mh An t-Samhain, choinnich sgoilearan bho an latha an-dè agus an-diugh ann a Sgoil Bharabhais airson feasgar neo-fhoirmeil a chuir na tidsearan, clann agus na pàrantan air dòigh airson cuimhneachan làithean na sgoile. Ged a bha gèile agus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Feasgar còmhla aig Sgoil Bharabhais