Tag Archives: Govig

Friday Photo: Amhuinnsuidhe Castle

This weeks Friday photo is of picturesque Amhuinnsuidhe Castle in beautiful Harris. If you have been brave enough to drive (or be driven) on the road to Amhuinnsuidhe, then well done! As you can imagine, the road to the castle … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Friday Photo: Amhuinnsuidhe Castle

Cairdeas ar sinnsearachd…?

  Eilean Tharasaigh Aig an tachartas a chum an Tasglann shios ann an Lionacleit an t-seachdain sa chaidh, bha mi fhin agus Isa bho Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath a’ bruidhinn air co as a thaining ar sinnsearan. Dh’ innse i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Cairdeas ar sinnsearachd…?