Tag Archives: Govig

Cairdeas ar sinnsearachd…?

  Eilean Tharasaigh Aig an tachartas a chum an Tasglann shios ann an Lionacleit an t-seachdain sa chaidh, bha mi fhin agus Isa bho Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath a’ bruidhinn air co as a thaining ar sinnsearan. Dh’ innse i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Cairdeas ar sinnsearachd…?