Tag Archives: Foghlam tro mheadhan na Gaidhlig

Ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig?

Bidh feasgar spòrs ann a Ionad Spòrs Leòdhais air Disatharne 17mh den t-Sultain airson pàrantan (agus clann!) aig a bheil ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha an fheasgar a toiseachadh aig dà uair agus bidh peantadh aodainn ann, òrain, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Ùidh ann a foghlam tro mheadhan na Gàidhlig?