Tag Archives: eachdraidh na sgoile

Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim

Bidh cothrom eile ann cruinneachadh aig Sgoil Airidhantuim oidhche Chiadain airson a thighinn còmhla airson sgeulachdan agus cuimheachan a chluinntinn mu laithean na sgoile. Tha an sgoil a’ dùnadh aig àm a’ chàisg agus tha luchd-obrach agus sgoilearan air a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim

Tadhal air Sgoil Scalpaigh

An ath oidhch’, bidh mi fhìn agus Katie Anne a’ dèanamh ar slighe sios a Scalpaigh airson an cruinneachadh a tha iad a’ cur air adhart airson eachdraidh an coimhearsnachd agus a sgoil a chlàradh. Tha iad airson clàradh a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Tadhal air Sgoil Scalpaigh