Tag Archives: croitearachd

Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal

Bidh caraid an Tasglann, Isa NicGlip, a bhios ag obair le Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath, air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn air an obair a bh’ aice mar tidsear ann an Uibhist a Tuath. Bidh còmhradh ann air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal