Tag Archives: Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath

Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal

Bidh caraid an Tasglann, Isa NicGlip, a bhios ag obair le Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath, air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn air an obair a bh’ aice mar tidsear ann an Uibhist a Tuath. Bidh còmhradh ann air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Uibhist a Tuath air Radio nan Gàidheal

Cairdeas ar sinnsearachd…?

  Eilean Tharasaigh Aig an tachartas a chum an Tasglann shios ann an Lionacleit an t-seachdain sa chaidh, bha mi fhin agus Isa bho Comunn Eachdraidh Uibhist a Tuath a’ bruidhinn air co as a thaining ar sinnsearan. Dh’ innse i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Cairdeas ar sinnsearachd…?