Tag Archives: coffee evening

Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim

Bidh cothrom eile ann cruinneachadh aig Sgoil Airidhantuim oidhche Chiadain airson a thighinn còmhla airson sgeulachdan agus cuimheachan a chluinntinn mu laithean na sgoile. Tha an sgoil a’ dùnadh aig àm a’ chàisg agus tha luchd-obrach agus sgoilearan air a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Cothrom cruinneachaidh aig Sgoil Airidhantuim