Tag Archives: Children in Need

Clann ann an Èis

Se an-diugh latha Clann ann an Èis agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ dèanamh rudeigin sònraichte airson airgid a thogail! Ma tha sibh gu bhith faisg air rèidio an-nochd, feuch gum bi Radio nan Gàidheal agaibh air. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Clann ann an Èis