Tag Archives: Bord na Gaidhlig

Barvas School’s invitation to all to open days and evenings!

  Barvas School pupils 1925. For more photographs, see Barvas and Brue Comunn Eachdraidh website Monday 26th March kick starts three open days and evenings to be held in Barvas School which will look back on the schools history and its closing before the Easter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Barvas School’s invitation to all to open days and evenings!

Cuimhnichibh air feasgar Diardaoin aig Sgoil Airidhantuim!

  Airson a chur nur cuimhne, tha feasgar cuimhneachaidh gu bhith aig Sgoil Airidhantuim feasgar Diardaoin airson feasgar cuimhneachaidh a chumail air eachdraidh agus làthean na sgoile! Tha na tidsearan agus clann sgoile airson cluinntinn bho a h-uile duine aig a bheil cuimhne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Cuimhnichibh air feasgar Diardaoin aig Sgoil Airidhantuim!

Feasgar còmhla aig Sgoil Bharabhais

Air an 22mh An t-Samhain, choinnich sgoilearan bho an latha an-dè agus an-diugh ann a Sgoil Bharabhais airson feasgar neo-fhoirmeil a chuir na tidsearan, clann agus na pàrantan air dòigh airson cuimhneachan làithean na sgoile. Ged a bha gèile agus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Feasgar còmhla aig Sgoil Bharabhais

Memories of Airidhantuim School

On the afternoon of the 8th December, Airidhantuim School is holding an informal ceilidh for past and present pupils to help them learn more on the history of the school. They want to hear from past pupils and staff about … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Memories of Airidhantuim School