Tag Archives: Annie Macleay

A’ cuimhneachadh air Detroit

Bidh cothrom eile èisteachd ri turas Anna Nic an Lèigh à Siadar air Taobh Siar Leòdhais nuair a chaidh i air ais gu Detroit, far an do rugadh i. Thàinig Anna a-steach a chèilidh orn ann a oifis an Tasglann … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on A’ cuimhneachadh air Detroit

Annie Macleay’s visit to the Tasglann

As eager readers of the Stornoway Gazette will see, this weeks issue contain’s a piece on  Annie Macleay, our first visitor since the project commenced in June of this year and the visit she paid to the Tasglann office’s. Annie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment