Tag Archives: Aileag

Sgoil Airidhantuim air Aileag

Bidh dithis sgoilear à Sgoil Airidhantuim, Samuel agus Matthew, a’ bruidhinn air Aileag air Radio nan Gàidheal an-diugh aig 4.00f agus iad a’ cur ceistean air Dòmhnall Moireasdan, sgoilear an latha an-dè a chaidh tro foghlam ann an Airidhantuim cuideachd. Tha Dòmhnall … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Sgoil Airidhantuim air Aileag