Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011

Tha Tasglann nan Eilean Siar a’ cumail taic ri Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011. Tha an taghadh agaibh a’ lionadh a-steach air paipear no air loidhne (ann am Beurla no Gaidhlig.)

Tha an Riaghaltas airson gun cuir sibh ur foirmaichean air ais cho luath ‘s urrainn dhuibh air no as deidh 27mh den Mhairt. 

Airson barrachd fiosrachadh agus ceangail chun foirm air loidhne, buail air http://www.scotlandscensus.gov.uk/

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.