“Obair gun duais?” le Tristan ap Rheinallt

Bidh Tristan ap Rheinallt a’ bruidhinn air an leabhar aige “Obair gun Duais? Alasdair MacGilleMhìcheil a’ tional ainmean Gàidhlig eun” and an Lanntair an ath oidhche Dimairt 22mh, a’ toiseachadh aig 7.30f.

Tha an leabhar ri cheannach tro làrach lin Urras Leabhraichean nan Eilean aig www.islandsbooktrust.com airson £9.99.

Bidh an oidhche ann an Gàidhlig agus mar sin, thigibh ann agus bheir ur taic chun ann  leabhair agus dhan sgrìobhadair!

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.