An Gille Mor – Seamas MacEanraig

 

Thig moladh a chumail ann an Inbhir Theòrsa air Seamas MacEanraig, a chruinnich sgeulachdan beul-aithris ann an Alba, an dèidh an cogaidh.

Bha e cuideachd ainmeil airson toiseachadh Ceilidh Fèill Mhuinntir Dhun Èideann ann an 1951. Rinn e tòrr airson an tasglann clàraidh aig Sgoil Sgrùdadh na h-Alba a tha a-nis, ri fhaighinn air loidhne. Thig an tachartas a chumail ann a Caithness Horizon’s anns a’ bhaile thairis air an 24-26 den Mhàirt.

http://caithnesshorizons.wordpress.com/

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.