Òraid ainmean àite Leòdhais le Richard Cox

Ma tha ùidh agaibh ann a eachdraidh ainmean àite ann a Leòdhais, bidh an Àrd-Ollamh Richard Cox a’ dèanamh òraid air an dearbh chuspair an-diugh, a’ toiseachadh aig 4.30f, a’ tighinn beò à Sabhal Mòr Ostaig.

Bidh Richard a’ coimhead air obair Àrd-Ollamh Magne Oftedal cuideachd, a’ chruinnich còr is 126 ainm-àite agus dual-chainnt Liùrbost fhad ‘s a bha e air turas rannsachaidh ann a 1950 agus nuair a bha e a’ dèanamh a’ PhHD ann a 1951.

 Bidh video link ri fhaighinn aig Colaiste a’ Chaisteil ach ma tha sibh air tìr mòr agus airson an òraid fhaicinn/chluintinn, cuir fios gu Paul Ellison air 01463 279 000.

 http://www.smo.uhi.ac.uk/index_gd.html

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.