Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath

 Tha an Tasglann an dòchas sealltainn anns an am ri teachd air cruinneachadh Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath a sgrìobh “The Tolsta Townships” agus “Lewis – A History of the Island.”

Anns an cruinneachadh, tha leabhraichean le sgeulachadan goirid man “Sgeulachd Uilleam Britheamh” “Rann Mairi an Doichill” agus “Fiachaire Gotha.”Cum sùil air am blog airson barrachd air an cruinneachadh de stuth Dhòmhnaill a th’ againn anns an Leabharlann.

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.