Clann ann an Èis

Se an-diugh latha Clann ann an Èis agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ dèanamh rudeigin sònraichte airson airgid a thogail!

Ma tha sibh gu bhith faisg air rèidio an-nochd, feuch gum bi Radio nan Gàidheal agaibh air. Tha an sgioba gu bhith a’ cumail ceilidh bho 9f gu meadhan oidhche, far am bi an cothrom agaibh òran a thadhail airson airgead a thogail agus gu leòr spòrs eile!

Bidh Pudsey a’ tadhail air sgoiltean cuideachd agus mar sin, cum sùil a-mach air a shon!

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.