Urras Leabhraichean nan Eilean

Ma tha ùidh agaibh ann a Hiort (agus ma tha sibh ann an Uibhist a Tuath a-nochd) bidh Iain Parker a’ bruidhinn ann an Claddach Kirkibost air “Mapping on the Edge – Recent Discoveries from St Kilda.” Tha seo ann am com-pàirteachas le Urras Leabhraichean nan Eilean agus tha e a’ tòiseachadh aig 8f.

Faic www.theislandsbooktrust.com airson barrachd fiosrachadh air tachartasan Urras Leabhraichean nan Eilean.

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.