Cuimhnichibh air feasgar Diardaoin aig Sgoil Airidhantuim!

 

Airson a chur nur cuimhne, tha feasgar cuimhneachaidh gu bhith aig Sgoil Airidhantuim feasgar Diardaoin airson feasgar cuimhneachaidh a chumail air eachdraidh agus làthean na sgoile!

Tha na tidsearan agus clann sgoile airson cluinntinn bho a h-uile duine aig a bheil cuimhne air seann làthean na sgoile. Tha iad cuideachd airson cluinntinn bho duine sam bidh a tha deònach a bhith air an clàradh airson an taisbeanadh a tha dùil a bhith anns a sgoil an ath bhliadhn’.

Tha feasgar inntinneach a’ feitheamh oiribh le teatha agus cofaidh ri fhaighinn, le cùisean a’ toiseachadh aig 3.15f. Chì sinn ann sibh!

 

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.