Tobar an Dualchais

Leig Tobar an Dualchais fios an-diugh tro Twitter gu bheil iad air corr as trì mìle clàran eile a chur ris na tha iad air cruinneachadh chun an ìre seo.

Air sgaths gur e Oichdhe Shamhna a th’ ann (tha mi an dòchas gun robh partaidh agaibh aig an deireadh sheachdain agus gun robh tòrr eagal a’ dol!) seo clàradh a chaidh a dhèanamh ann an 1953 leis an t-Urramach Tormod Domhnallach a’ bruidhinn air sìtheanan agus an tìde sin mun bhliadhna.

http://bit.ly/rHE3jE

About David Powell

Project Manager and Archivist with Tasglann nan Eilean Siar
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.