Monthly Archives: August 2017

Lunastal aig Tasglann nan Eilean le Shona

B’e Dihaoine sa chaidh an latha mu dheireadh aig cuid den luchd-trèanaidh a bha a’ dèanamh bliadhna trèanadh “Skills for the Future”, pròiseact aig Comhairle airson Tasglannan Albannach. Gu fortanach, tha mise air cumhnant nas fhaide fhaighinn agus tha mi … Continue reading

Posted in Archives | Comments Off on Lunastal aig Tasglann nan Eilean le Shona