Daily Archives: July 14, 2017

Co-labhairt air Tasglannan Coimhearsnachd / Community Archive Conference by Shona

Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil mìos ann mu thràth on a bha an co-labhairt againn aig Tasglann nan Eilean. Tha mi airson taing mhòr a thoirt seachad dhan Chomhairle air Tasglannan na h-Alba (Scottish Council on Archives), Maoin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Co-labhairt air Tasglannan Coimhearsnachd / Community Archive Conference by Shona