Daily Archives: October 18, 2016

Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week

Beurla gu h-iosal / English text below Abair seachdain trang a tha gu bhith againn an t-seachdainsa agus am Mòd Nàiseanta Rìoghail air ais anns na h-Eileanan an Iar. Airson an t-seachdain seo, tha sinn air stuth Gàidhlig agus rudan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week