Daily Archives: March 30, 2012

Friday photo; survivors of the SS Norge

On Monday 2nd April at 2.05pm BBC Radio Scotland will broadcast the story of the shipwreck of the SS Norge in June 1904.  The SS Norge sank off Rockall with a loss of over 635 people, mostly European and Russian … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

Sgoil Airidhantuim air Aileag

Bidh dithis sgoilear à Sgoil Airidhantuim, Samuel agus Matthew, a’ bruidhinn air Aileag air Radio nan Gàidheal an-diugh aig 4.00f agus iad a’ cur ceistean air Dòmhnall Moireasdan, sgoilear an latha an-dè a chaidh tro foghlam ann an Airidhantuim cuideachd. Tha Dòmhnall … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Sgoil Airidhantuim air Aileag