Daily Archives: November 29, 2011

Feasgar còmhla aig Sgoil Bharabhais

Air an 22mh An t-Samhain, choinnich sgoilearan bho an latha an-dè agus an-diugh ann a Sgoil Bharabhais airson feasgar neo-fhoirmeil a chuir na tidsearan, clann agus na pàrantan air dòigh airson cuimhneachan làithean na sgoile. Ged a bha gèile agus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Feasgar còmhla aig Sgoil Bharabhais

A new home for Comann Eachdraidh Nis

Comann Eachdraidh Nis (CEN), the most north westerly historical society in the European Union, have moved house from their premises in Habost to their new home in the former Cross School.  CEN have amassed a large collection of photographs and … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A new home for Comann Eachdraidh Nis