Daily Archives: November 22, 2011

Taic airgid bho Maoin Dualchais a’ Chrannchuir Nàiseanta airson Caisteal Steòrnabhaigh

Dh’ ainmich Maoin Dulchais a’ Chrannchuir Nàiseanta an-diugh gu bheil iad a’ toirt £4.6millean seachad airson taigh tasgaidh agus tasglann ùr a cruthachadh aig Caisteal Steòrnabhaigh. Bheiridh seo goireasean taigh-tasgaidh aig àrd ìre chun an Eilean agus bidh an cothrom … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taic airgid bho Maoin Dualchais a’ Chrannchuir Nàiseanta airson Caisteal Steòrnabhaigh