Daily Archives: June 23, 2011

Taisbeanadh Alasdair MacGilleMhìcheil

Tha taisbeanadh obair am beul-aithrisiche Alasdair MacGilleMhìcheil gu bhith aig Oilthigh Dhùn Eideann agus beò air loidhne bho 5.15f an-diugh. Chuir MacGilleMhìcheil seachad leth chiad bliadhna a’ cruinneachadh sgeulachdan, bàrdachd, beul-aithris agus barrachd bho muinntir na Gàidhealtachd agus bho seo, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taisbeanadh Alasdair MacGilleMhìcheil