Daily Archives: April 19, 2011

Fir-tàilisg Leòdhais ann a Museum nan Eilean

Thàining luchd-turais chudromaich dha rìreamh gu baile Steòrnabhagh an t-seachdain sa chaidh agus iad gu bhith còmhla rinn airson coig mìosan…cò eile ach Fir-tàilisg Leòdhais. An dèidh dhaibh daoine a tharraing thuca ann a Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, Ionad-taisbeanaidh Ealain Obar Dheathain … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fir-tàilisg Leòdhais ann a Museum nan Eilean