Daily Archives: March 25, 2011

Stòras Uibhist

Ma tha sibh airson ur cuid Ghàidhlig a’ leasachaidh ann a suidheachadh àlainn agus làn spòrs, feuch air Stòras Uibhist a bhios a’ gabhail àite bho 24-30 den Ghiblean aig Lodge Gròigearraidh!  Gheibh sibh an cothrom ur sgilean anns a’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Stòras Uibhist

Friday photo; Lewis Hospital

On Monday at 7.30 in the Comhairle chambers, Sandwick Road, Stornoway Historical Society will be presenting the last of their lectures for this winter.  The talk will be part three of a series focused on Lewis Hospital by Margaret Dobson, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Friday photo; Lewis Hospital