Daily Archives: March 21, 2011

“Obair gun duais?” le Tristan ap Rheinallt

Bidh Tristan ap Rheinallt a’ bruidhinn air an leabhar aige “Obair gun Duais? Alasdair MacGilleMhìcheil a’ tional ainmean Gàidhlig eun” and an Lanntair an ath oidhche Dimairt 22mh, a’ toiseachadh aig 7.30f. Tha an leabhar ri cheannach tro làrach lin Urras … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on “Obair gun duais?” le Tristan ap Rheinallt