Daily Archives: March 17, 2011

An Gille Mor – Seamas MacEanraig

  Thig moladh a chumail ann an Inbhir Theòrsa air Seamas MacEanraig, a chruinnich sgeulachdan beul-aithris ann an Alba, an dèidh an cogaidh. Bha e cuideachd ainmeil airson toiseachadh Ceilidh Fèill Mhuinntir Dhun Èideann ann an 1951. Rinn e tòrr airson an … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on An Gille Mor – Seamas MacEanraig