Daily Archives: March 8, 2011

Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath

 Tha an Tasglann an dòchas sealltainn anns an am ri teachd air cruinneachadh Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath a sgrìobh “The Tolsta Townships” agus “Lewis – A History of the Island.” Anns an cruinneachadh, tha leabhraichean le sgeulachadan goirid … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath