Daily Archives: March 3, 2011

Latha Leabhraichean na Cruinne

Airson Latha Leabhraichean na Cruinne a chomharrachadh an-diugh, (http://www.worldbookday.com/) tha sgioba na Tasglann gar brosnachadh sùil a thoirt air larach lìn Leabharlann Naiseanta na h-Alba http://www.nls.uk/collections/rare-books/collections/gàidhlig agus leugh mun cruinneachadh sonraichte a th’ aca de litreachas Gàidhlig a chaidh a chlo-bhualadh tro na linntean. Bho … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Latha Leabhraichean na Cruinne