Monthly Archives: March 2011

Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath

 Tha an Tasglann an dòchas sealltainn anns an am ri teachd air cruinneachadh Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath a sgrìobh “The Tolsta Townships” agus “Lewis – A History of the Island.” Anns an cruinneachadh, tha leabhraichean le sgeulachadan goirid … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Dòmhnall MacDhòmhnaill à Tolastadh bho Thuath

Friday photo; Lochboisdale boats

This week’s Friday Photo is of fishing boats in Lochboisdale.  Lochboisdale was a major port at the time of the herring boom in the late 19th and early 20th century, and now serves as one of the main ferry ports … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Friday photo; Lochboisdale boats

Latha Leabhraichean na Cruinne

Airson Latha Leabhraichean na Cruinne a chomharrachadh an-diugh, (http://www.worldbookday.com/) tha sgioba na Tasglann gar brosnachadh sùil a thoirt air larach lìn Leabharlann Naiseanta na h-Alba http://www.nls.uk/collections/rare-books/collections/gàidhlig agus leugh mun cruinneachadh sonraichte a th’ aca de litreachas Gàidhlig a chaidh a chlo-bhualadh tro na linntean. Bho … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Latha Leabhraichean na Cruinne