Monthly Archives: March 2011

Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011

Tha Tasglann nan Eilean Siar a’ cumail taic ri Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011. Tha an taghadh agaibh a’ lionadh a-steach air paipear no air loidhne (ann am Beurla no Gaidhlig.) Tha an Riaghaltas airson gun cuir sibh ur foirmaichean air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Cunntas-sluaigh na h-Alba 2011

Stòras Uibhist

Ma tha sibh airson ur cuid Ghàidhlig a’ leasachaidh ann a suidheachadh àlainn agus làn spòrs, feuch air Stòras Uibhist a bhios a’ gabhail àite bho 24-30 den Ghiblean aig Lodge Gròigearraidh!  Gheibh sibh an cothrom ur sgilean anns a’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Stòras Uibhist

Friday photo; Lewis Hospital

On Monday at 7.30 in the Comhairle chambers, Sandwick Road, Stornoway Historical Society will be presenting the last of their lectures for this winter.  The talk will be part three of a series focused on Lewis Hospital by Margaret Dobson, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Friday photo; Lewis Hospital

From the archives; sgadan skirmish

One of the great things about working with records is finding more than you bargained for.  The Tasglann had a researcher last week who was interested in tracing records of an ancestor who had fallen on hard times and was … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on From the archives; sgadan skirmish

“Obair gun duais?” le Tristan ap Rheinallt

Bidh Tristan ap Rheinallt a’ bruidhinn air an leabhar aige “Obair gun Duais? Alasdair MacGilleMhìcheil a’ tional ainmean Gàidhlig eun” and an Lanntair an ath oidhche Dimairt 22mh, a’ toiseachadh aig 7.30f. Tha an leabhar ri cheannach tro làrach lin Urras … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on “Obair gun duais?” le Tristan ap Rheinallt

Latha Sròine Dearg – Amaideas ‘son Airgead!

Ma tha sibh a’ dèanamh càil airson Latha Sròine Dearg, tha sinn an dòchas gun tig gu math leibh! Bidh fios agaibh  gu bheil sreath de phrograman air a-nochd air a’ BhBC ach feuch cuideachd air Radio nan Gàidheal airson … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Latha Sròine Dearg – Amaideas ‘son Airgead!

Friday photo; Hougharry

Tonight Alasdair MacEachan will be giving a talk for the Islands Book Trust entitled ’80 Degrees North via St Kilda, the Faroes and Jan Mayen’ in the Claddach Kirkibost centre from 8pm, which should be very interesting.  Earlier in the week North Uist … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Friday photo; Hougharry

An Gille Mor – Seamas MacEanraig

  Thig moladh a chumail ann an Inbhir Theòrsa air Seamas MacEanraig, a chruinnich sgeulachdan beul-aithris ann an Alba, an dèidh an cogaidh. Bha e cuideachd ainmeil airson toiseachadh Ceilidh Fèill Mhuinntir Dhun Èideann ann an 1951. Rinn e tòrr airson an … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on An Gille Mor – Seamas MacEanraig

Òraid ainmean àite Leòdhais le Richard Cox

Ma tha ùidh agaibh ann a eachdraidh ainmean àite ann a Leòdhais, bidh an Àrd-Ollamh Richard Cox a’ dèanamh òraid air an dearbh chuspair an-diugh, a’ toiseachadh aig 4.30f, a’ tighinn beò à Sabhal Mòr Ostaig. Bidh Richard a’ coimhead … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Òraid ainmean àite Leòdhais le Richard Cox

It’s all in the name…

Katie Anne and I were fortunate to meet with Sandy Matheson, owner of The Baltic Bookshop in Stornoway to interview him to find out the origins of the “Baltic” part of the shop’s name came from. Here is a picture Katie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on It’s all in the name…