Daily Archives: February 21, 2011

Bàrd Scalpaigh – Dòmhnall R Moireasdan

Chriochnaich mi cruinneachadh obair Dòmhnall R Moireasdan, Bàrd Scalpaigh, aig deireadh an t-seachdain sa chaidh. Am measg a’ chruinneachaidh, tha bàrdachd, sgeulachdan goirid, irisean pàipearan naidheachd agus litrichean ri leughadh. Seo eisimpleir beag de dealbh agus litir (GD3/10/1/1/17) a bha am measg cruinneachadh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bàrd Scalpaigh – Dòmhnall R Moireasdan