Category Archives: Uncategorized

Lunastal aig Tasglann nan Eilean le Shona

B’e Dihaoine sa chaidh an latha mu dheireadh aig cuid den luchd-trèanaidh a bha a’ dèanamh bliadhna trèanadh “Skills for the Future”, pròiseact aig Comhairle airson Tasglannan Albannach. Gu fortanach, tha mise air cumhnant nas fhaide fhaighinn agus tha mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lunastal aig Tasglann nan Eilean le Shona

Co-labhairt air Tasglannan Coimhearsnachd / Community Archive Conference by Shona

Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil mìos ann mu thràth on a bha an co-labhairt againn aig Tasglann nan Eilean. Tha mi airson taing mhòr a thoirt seachad dhan Chomhairle air Tasglannan na h-Alba (Scottish Council on Archives), Maoin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Co-labhairt air Tasglannan Coimhearsnachd / Community Archive Conference by Shona

Conserving archives at the Tasglann by Shona

A few weeks ago, I got the opportunity to spend some time with our Conservator, Jane Hamill, who showed me some of the tricks of her trade and how to conserve some archive material. We decided to work on the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Conserving archives at the Tasglann by Shona

The Official opening of the Lews Castle Museum and Archive

This month has been a fantastic month for the archive and has been full of energy. We had the official opening of the Lews Castle, Museum and Archive at the beginning of the month and it included a visit from … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on The Official opening of the Lews Castle Museum and Archive

150 years of the Public Health Act 1867

150 years of the Public Health Scotland Act 1867 To commemorate 150 years since the Public Health Scotland Act of 1867, the Tasglann has been busy researching what this meant for the Western Isles. To coincide with the First Minister’s … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 150 years of the Public Health Act 1867

Na Comainn Eachdraidh / The Local Historical Societies

Beurla gu h-iosal / English is below Seachdain eile seachad agus cha mhòr deireadh a’ mhìos cuideachd! Doirbh a chreidsinn gu bheil an darna leth dhen bhliadhna agam aig an Tasglann air a dhol seachad mu thràth ach tha gu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Na Comainn Eachdraidh / The Local Historical Societies

Fo-Ruigheachd / Outreach

Beurla gu h-iosal / English version below Fo-ruigheachd Gu leòr air a bhith a’ tachairt on Nollaig chan eil mi fiùs a’ faighinn an cothrom blog a’ sgrìobhadh! Thoiseach mi a’ dèanamh aon module còmhla ri Oilthigh Dhùn Dè air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fo-Ruigheachd / Outreach

Hugging Archives and Christmas

Hugging Archives This week I wanted to focus on accessioning archives and the processes involved. When a collection has been offered to an archive, a lot of thought, care and attention are required. Archives need a lot of attention which … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Hugging Archives and Christmas

Tasglann na Gàidhealtachd / Highland Archives

BEURLA GU H-IOSAL / ENGLISH VERSION BELOW Anns a’ bhlog mu dheireadh agam, bha mi ag innse mun turas agam gu Lunnainn ach mus deach mi gu Lunnainn, fhuair mi cothrom tadhal air Tasglann na Gàidhealtachd airson barrachd fhaighinn a-mach … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tasglann na Gàidhealtachd / Highland Archives

A week at the National Archives London

Wow what a week it’s been! As part of my internship with the Scottish Council on Archives – Skills for the Future project, I had to take a wee trip to London, but to get there I had to go … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A week at the National Archives London