Author Archives: Archivist (Editor)

150 years of the Public Health Act 1867

150 years of the Public Health Scotland Act 1867 To commemorate 150 years since the Public Health Scotland Act of 1867, the Tasglann has been busy researching what this meant for the Western Isles. To coincide with the First Minister’s … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 150 years of the Public Health Act 1867

Na Comainn Eachdraidh / The Local Historical Societies

Beurla gu h-iosal / English is below Seachdain eile seachad agus cha mhòr deireadh a’ mhìos cuideachd! Doirbh a chreidsinn gu bheil an darna leth dhen bhliadhna agam aig an Tasglann air a dhol seachad mu thràth ach tha gu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Na Comainn Eachdraidh / The Local Historical Societies

Fo-Ruigheachd / Outreach

Beurla gu h-iosal / English version below Fo-ruigheachd Gu leòr air a bhith a’ tachairt on Nollaig chan eil mi fiùs a’ faighinn an cothrom blog a’ sgrìobhadh! Thoiseach mi a’ dèanamh aon module còmhla ri Oilthigh Dhùn Dè air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fo-Ruigheachd / Outreach

Hugging Archives and Christmas

Hugging Archives This week I wanted to focus on accessioning archives and the processes involved. When a collection has been offered to an archive, a lot of thought, care and attention are required. Archives need a lot of attention which … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Hugging Archives and Christmas

Tasglann na Gàidhealtachd / Highland Archives

BEURLA GU H-IOSAL / ENGLISH VERSION BELOW Anns a’ bhlog mu dheireadh agam, bha mi ag innse mun turas agam gu Lunnainn ach mus deach mi gu Lunnainn, fhuair mi cothrom tadhal air Tasglann na Gàidhealtachd airson barrachd fhaighinn a-mach … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tasglann na Gàidhealtachd / Highland Archives

A week at the National Archives London

Wow what a week it’s been! As part of my internship with the Scottish Council on Archives – Skills for the Future project, I had to take a wee trip to London, but to get there I had to go … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A week at the National Archives London

Uibhist Tìr Mo Ghràidh / Home Sweet Home

Uibhist Tìr Mo Ghràidh Beurla gu h-ìosal / English below An t-seachdainsa, fhuair mi an cothrom a dhol dhachaigh airson latha neo dha a thaobh obair. Chaidh mi fhèin is Seonaid, an Tasglannaiche agus am manaidsear agam, shìos a dh’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uibhist Tìr Mo Ghràidh / Home Sweet Home

Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week

Beurla gu h-iosal / English text below Abair seachdain trang a tha gu bhith againn an t-seachdainsa agus am Mòd Nàiseanta Rìoghail air ais anns na h-Eileanan an Iar. Airson an t-seachdain seo, tha sinn air stuth Gàidhlig agus rudan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seachdain a’ Mhòid / Royal National Mod Week

Rèidio, Rannsachadh agus Pàipear ‘Marble’

‘Se Dihaoine a th’ann agus an t-seachdain sa bha mi smaointinn gum biodh e freagarrach blog Gàidhlig a’ sgrìobhadh. An t-seachdain sa bha mi a’ dèiligeadh le luchd-rannsachaidh agus a’ freagairt ceistean a bha air tighinn a-staigh agus aon rud … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rèidio, Rannsachadh agus Pàipear ‘Marble’

Poor Relief Records and Insects!

Can’t believe its Friday already and my third week is almost finished. This week I have been mainly researching the Poor Relief Records of the Parish of Stornoway and finding out about some interesting people and their stories. It always … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poor Relief Records and Insects!